Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
6102

III K 788/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-01-29

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 788/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Balcerzak-Danilewicz Protokolant: (...) przy udziale Prokuratora: ------------ po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 2 lutego 2018 roku, 8 maja 2018 roku, 10 lipca 2018 roku, 10 października 2018 roku i 29 stycznia 2019 roku sprawy: S. P. ( S. P. ) s. J. i S. z d. O. , ur. (...) w W. , oskarżonego
Czytaj więcej»

III K 292/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-02-14

Data publikacji: 2018-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 292/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie, III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Balcerzak-Danilewicz Protokolant: Monika Piotrkowicz przy udziale Prokuratora: po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 31 lipca, 17 sierpnia, 03 października, 19 grudnia 2017 roku, 14 lutego 2018 roku sprawy R. R. , s. W. i G. z d. T. , ur. (...) w W. , oskarżonego o to, że: w dniu 09 października 2016
Czytaj więcej»

III K 305/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-03-22

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt III K 305/18 UZASADNIENIE wyroku z dnia 27 lutego 2019 roku Na podstawie art. 424 § 3 k.p.k. zakres uzasadnienia wyroku został ograniczony do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku oraz wskazanych w nim rozstrzygnięć z uwagi na to, że wniosek o uzasadnienie wyroku dot. jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Sąd zważył, co następuje: Prokurator Prokuratury Rejonowej W. - M. w W. oskarżył M. B. o jedenaście występków, stypizowanych w art. 279 § 1 k.k.
Czytaj więcej»

III K 305/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-02-27

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 305/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR (...) Protokolant: (...) przy udziale Prokuratora: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 10 sierpnia, 06 listopada 2018 roku, 13 lutego 2019 roku sprawy: M. B. , syna M. i U. z d. J. , ur. (...) w W. , oskarżonego o to, że: I w dniu 16 kwietnia 2017 roku w W. przy ul. (...) dokonał kradzieży po uprzednim
Czytaj więcej»

III K 328/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-09

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 328/17 UZASADNIENIE J. Z. od ukończenia 18 roku życia (2005 r.) do 2016 r. nie uczył się ani nie pracował, pozostawał na utrzymaniu rodziców. Mieszkał z rodziną w W. przy ulicy (...) i prowadził „nocny tryb” życia polegający na słuchaniu muzyki, spożywaniu alkoholu, spotykaniu się z kolegami i zabawie, co odsypiał w dzień, kiedy domownicy (matka B. Z. , ojciec A. Z. i młodszy brat M. Z. ) byli w pracy lub w szkole. J. Z. od 2013 r. do października 2016 r. często wracał do domu po
Czytaj więcej»

III K 338/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-11-30

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 338/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący : SSR J. B. Protokolant : M. P. , A. R. , M. P. , J. J. (1) , J. P. , M. M. , A. G. , K. S. , w obecności Prokuratora : M. D. , K. P. (1) , M. O. , J. W. , A. Z. , T. D. , P. W. , S. M. , B. N. , K. A. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 23.01.2017r.; 21.02.2017r.; 04.04.2017r.; 29.06.2017r.; 25.09.2017r.; 6.
Czytaj więcej»

III K 342/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-09-10

Data publikacji: 2019-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 342/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie III Wydział Karny z dnia 16 lipca 2018 r. Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 26 kwietnia 2015 r. I. F. poznał w W. obywatela Francji E. O. . Mężczyźni byli najpierw nad W. , a potem spożywali alkohol w domu I. F. . W kolejnych dniach mężczyźni utrzymywali kontakt. I. F. informował E. O. o swojej trudnej sytuacji fina
Czytaj więcej»

III K 349/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-12-04

Data publikacji: 2019-05-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

III K 349/18 UZASADNIENIE W dniu 20 listopada 2017 r. skazany M. M. (1) złożył do Sądu Rejonowego dla Warszawy Ż. w W. wniosek o wydanie wyroku łącznego z zastosowaniem możliwie najszerszej absorpcji. Sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego dla Warszawy M. w W. postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 r. W stosunku do M. M. (1) pozostają do wykonania w całości lub części kary: 1 wykonywana kara łączna 2 lat pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Ż. w W. z dnia 17 m
Czytaj więcej»

III K 485/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-01-22

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 485/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Balcerzak Danilewicz Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 30 stycznia, 12 kwietnia, 17 kwietnia, 27 czerwca, 18 września 2018 roku, 08 stycznia 2019 roku sprawy: 1 D. C. , s. M. i W. z d. Z. , ur. (...) w R. 2 A. S. , s. J. i M. z d. Z. , ur. (...) roku w R. oskarżonych o to, że: w
Czytaj więcej»

III K 496/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-11-03

Data publikacji: 2018-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt 496/16 UZASADNIENIE D. C. został oskarżony o to, że: w okresie od dnia 6 czerwca 2014r. do dnia 29 lipca 2014r. w W. będąc właścicielem lokalu mieszkalnego nr (...) w budynku przy ul. (...) w W. udaremnił przeprowadzenie czynności inspekcyjno-kontrolnych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. S. W. poprzez nie wpuszczenie inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego m. S. W. do w/w lokalu mieszkalnego, tj. o czyn z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Czytaj więcej»